Genusfotografen som utmanar könsnormer

1:52 min

Tomas Gunnarsson analyserar bilder vi har omkring oss i samhället, på tv, reklam, och i media. Han menar att könsroller och normer konstrueras i just sättet vi avbildar män och kvinnor på. I kväll föreläser han på Söderhamns bibliotek.

– Kvinnor sitter eller ligger ofta och ler och poserar, tittar in kameran, medan män oftare är hårda och självständiga på bild, säger Tomas Gunnarsson, mer känd som Genusfotografen.

Han  bloggar och föreläser om hur olika män och kvinnor avbildas och vad det får för konsekvenser i övriga samhället. En av de skillnader han stött på är hur män och kvinnor porträtteras när det handlar om vad de jobbar med. Kvinnor visas upp som passiva jämfört med männen som i större grad får vara aktiva på bild.

– Män får oftast jobba med det dom gör, medan kvinnor gärna flyttas till en annan miljö som inte har med jobbet att göra, säger Tomas Gunnarsson.

I kväll föreläser Tomas Gunnarsson på Söderhamns bibliotek.