Den stora klimatdrabbningen i Stockholm

6:12 min

- Här ska man samlas från hela världen för att enas om en sammanfattning med de absolut viktigaste slutsatserna kring klimatforskningen, säger Ulrika Björkstén.

- Det handlar väldigt mycket om hur pass säker man kan vara på olika delar, säger  Ulrika Björkstén. Det finns en bred samstämmighet i hur man ser på grundproblemet, att människan släpper ut växthusgaser och att det leder till att jordens klimat förändras.

Ulrika Björksténs tips om vad panelen kommer fram till:

-Att havsnivåerna stiger snabbare
-Att det är säkrare att en klimatförändring pågår
-Att temperaturökningen går något långsammare än man tidigare befarat
-Molnens påverkan på klimatet

På fredag kommer klimatpanelen att presentera en delrapport.