P1-Morgon torsdag 26 september

Debatt om det är regleringens fel att det råder bostadsbrist

12 min

Hur ska det bli fler bostäder framför allt i de större städerna? Den senaste tiden har flera debattörer varit ute och krävt att det en gång för alla är dags att avreglera hyresmarknaden och införa någon form av marknadshyror. Men inget parti står egentligen bakom en fri hyresmarknad i nuläget, även om regeringen i den senaste budgeten tagit ett litet steg i den riktingen. Debatt mellan Barbro Engman, Hyresgästföreningens ordförande och Stefan Fölster, nationalekonom.