Veberöd

200 år gamla ekar i nytt naturreservat

4:00 min

Öster om Veberöd invigdes idag Veberöds ljung.  Ett 165 hektar stort område av betesmark med en helt unik natur.

Reporter Madeleine Fritsch-Lärka har tagit sig ut på en liten rundvandring tillsammans med Per Karlsson från Länsstyrelsen:

Med var också Allan och Gunborg Nilsson, två Veberödsbor som haft sin gård på platsen.