Ingen vill betala för sanering

Mackägaren Jan Fors som Upplandsnytt berättade om imorse kan tvingas stänga sin mack och dessutom stå för saneringen. Vanligtvis brukar bensinbolagen som äger pumputrustningen stå för saneringskostnaderna men på grund av att det i det här fallet funnits flera ägare under årens lopp så är inte ansvarsfördelningen klar.
Fallet med Jan Fors och hans mack ska snart upp i länsrätten. Där ska avgöras vem som ska bekosta saneringen av den förorenade marken. Uppsala Kommun har gjort en ansvarsutredning där Pump och OK Q8 anses bära ansvar för sju respektive 22 år av den tid som det funnits bensinmack på den tomt som Jan Fors idag äger. Jan har själv bara varit där i två år. Pump vill inte ställa upp på en intervju, men VD Ove Gedda säger i en kommentar till Upplandsnytt att Pump anser att dom har gjort det dom ska. - Om Jan Fors blir skyldig att betala för saneringen kommer det att kosta honom stora pengar förutsatt att han ens klarar av att bekosta den, och av just den anledningen är det här ett viktigt principfall. Det säger Ingvar Persson, VD på Petroleumhandelns Riksförbund som organiserar alla mackägare i landet.