Fler fall av köttallergi

2:04 min

Ett stort antal nya fall av köttallergi har upptäckts på Södersjukhuset i Stockholm. Nu ser forskare på Karolinska institutet ett samband mellan allergin och fästingbett.

- Det vanligaste symptomet är nässelutslag. En del får även problem med rodnad och svullnad i ansiktet, många får magont. Nästan hälften av de patienter som sökt på Södersjukhuset har haft svår allergisk reaktion, säger Maria Starkhammar, överläkare och allergispecialist på Södersjukhuset.

I princip allt kött som kommer från fyrfota däggdjur kan orsaka en reaktion hos en köttallergiker. Fågel och fisk går bra att äta, men att diagnosticeras med köttallergi är oftast en stor omställning för patienten.

Antalet fall av köttallergi som man upptäckt på Södersjukhuset har ökat -  från 3 personer 2009 till nästan 50 idag. Det skriver Astma och allergiförbundets tidning Allergia. Även Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, rapporterar att man identifierar ett nytt fall av allergin varannan månad.

Att man nu ser ett ökat antal fall beror förmodligen på att det tidigare var svårt att veta att det var just kött som utlöst en allergisk reaktion.

- Symptomen kommer i regel två till sju timmar efter köttintag. Det gör ju att doktorer och patienter oftast inte misstänker den här allergin, säger Maria Starkhammar.

Enligt forskning från Karolinska institutet finns det ett samband mellan fästingbett och köttallergi. Allt beror på en kolhydrat kallad Alfa-gal. Alfa-gal finns i köttet från vissa däggdjur, liksom hos fästingar. En liten del av de som blir fästingbitna utvecklar allergiantikroppar, som gör dem mer känsliga för kolhydraten Alfa-gal.

- Vi har kunnat visa att i fästingens magtarmkanal finns kolhydraten Alfa-gal och vid fästingbett exponeras man för den här kolhydraten. Det finns en risk för att man då utvecklar allergiantikroppar mot Alfa-gal, säger Marianne van Hage, professor i klinisk immunologi vid Karolinska institutet.

Forskarna försöker nu ta reda på varför endast ett fåtal av alla som blir fästingbitna drabbas av allergin. Marianne van Hage tror att köttallergi kommer bli vanligare i framtiden

- Fästingpopulationen ökar, så med det så finns det en ökad risk att utveckla köttallergi, säger hon.