UD stoppade granskning av Carlssons lön

2:23 min

UD stoppade en granskning som hade kunnat avslöja att förra biståndsministerns lön betalades med bistånd. Det var myndigheten Sadev, som hade till uppgift att utvärdera bistånd, som ville granska UD:s avräkningar, men UD sa nej och i december förra året lades hela myndigheten ner.

– Vi ville granska avräkningarna på UD, vi tyckte det var intressant eftersom det är ett ämne som alltid är uppe till diskussion, hur man hanterar avräkningarna från biståndsbudgeten, säger Carina Brandow, utvärderare på Sadev.

Ekot har varit i kontakt med flera före detta utvärderare. Alla bekräftar att Sadev, som hade till uppgift just att utvärdera bistånd, flera gånger ville granska UD:s bistånd och granska avräkningarna från biståndsbudgeten. 

I förrgår avslöjade Ekot att tidigare biståndsministern, Gunilla Carlssons lön under fyra år betalades med bistånd, genom just avräkningar.

Hade en sådan granskning genomförts, är det sannolikt att Sadev upptäckt att Carlssons och hennes statssekreterares löner och omkostnader finansierades genom biståndsbudgeten med totalt över 20 miljoner kronor.

– Det var väldigt många av utvärderarena som var intresserade av att göra en sådan utvärdering men vi fick beskedet att utvärderingen inte ingick i vårt mandat för vad vi fick utvärdera, säger Carina Brandow.

Att Sadev aldrig fick ut uppgifterna om vilka avräkningar som gjordes på biståndet berodde enligt UD på att det helt enkelt inte ingick i deras granskningsuppdrag.

– I Sadevs uppdrag ingår uteslutande svenskt utveklingarbete och svenska biståndsmedel. Frågan om avräkning handlar om andra utgiftsområden och föll därför inte inom Sadevs uppdrag,säger UD:s kommunikationschef, Charlotta Ozaki Macias, i en kommentar till Ekot.

Men UD:s besked kom som en överraskning för Sadev.

– Jag blev lite förvånad, för det jag hade fått höra var att vi hade rätt att utvärdera allt som föll under budgetpost sju, och där ingår avräkningarna.

Generaldirektören för Sadev var Gunilla Törnquist. Också hon blev förvånad när en tjänsteman på UD gav henne beskedet att avräkningarna inte tillhörde vad Sadev skulle granska

– Vi hade ju rapporterat att vi skulle, att vi ville utvärdera avräkningar så då fick jag av UD beskedet att nej, avräkningarna ingår inte i ert mandat, säger hon.

Blev du förvånad när du fick det beskedet?

– Ja, det blev jag.

Carolina Jemsby, Ekot
carolina.jemsby@sverigesradio.se