88-årig vårdboendes död utreds

En utredning har inletts mot det vårdhem i Malmö där en 88-årig kvinna med andningssvårigheter fick vänta i tio dagar på att träffa en läkare.
Kvinnan avled senare i lunginflammation och nu säger chefläkaren för primärvården i Skåne Urban Lantz att man bör undersöka om den ansvariga sjuksköterska som bedömer behovet av läkarkonsultation tog rätt beslut. Enligt enhetschefen för det aktuella vårdboendet har man en tid i veckan avsatt för att de boende ska få träffa läkare om det bedöms finnas behov av det. Den ansvariga sjuksköterskan på vårdboendet säger till P4 Radio Malmöhus att hon gjorde bedömningen att kvinnan inte behövde träffa läkare. Kvinnans barn påpekade flera gånger att deras mor borde få träffa en läkare, eftersom hon hade stora problem att andas. De har nu anmält vårdboendet till Malmö förtroendenämnd. Efter P4 Radio Malmöhus' rapportering om fallet inleder den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i stadsdelen nu en undersökning. Hon ska undersöka om vårdboendet har rätt rutiner och om det har brustit i sina rutiner.