Öppet brev från Sveriges Radio till Dorotea Bromberg och Hanne Kjöller

DEBATT. Journalistik är svårt, och ofta ska det gå fort. Vi har stor makt. Vi välkomnar en granskning av alla de val vi gör, av våra arbetsmetoder och av våra publiceringar. En sådan granskning är viktig. Men boken En halv sanning är också en lögn gör oss bara besvikna och utgör tyvärr exempel på vad författaren själv kritiserar.
   Vi på Sveriges Radio har tillsammans med våra granskade reportrar gått igenom några av de fall Hanne Kjöller berör i sin bok. Vi har funnit exempel på sakfel och slarv. Vissa felaktiga påståenden hade enkelt kunnat rättats, om Kjöller lyssnat på dokumentären ”Den fastspända flickan” eller kontaktat reportern Daniel Velasco.

I ett annat fall driver Kjöller sin tes så hårt att hennes gissning som före detta sköterska väger tyngre än bedömningar av specialister i neurologi. I ett tredje fall , dokumentären ”Ingen är vän med en fattig”, har Hanne Kjöller  faktafel och hon väljer dessutom  helt  att utelämna  den korrigering och det tillrättaläggande vi gjorde efter programmet.

I de nedan länkade artiklarna bemöter reportrarna Mari Forssblad och Daniel Velasco samt projektledaren Ulla Svensson de felaktiga påståendena i boken.

Vi vet att alla kan göra fel och vi försöker stå för våra. Frågan är nu om Hanne Kjöller står för sina?

Anne Lagercrantz, chef och utgivare Ekot, Sveriges Radio
Louise Welander, chef och utgivare Sveriges Radios samhällsredaktion

Bilagor

1)      Reporter Daniel Velasco om dokumentären ”Den fastspända flickan”
2)      Reporter Mari Forssblad om fallet ”Stefan”
3)      Ulla Svensson, projektledare ”Ingen är vän med en fattig”

Att lyssna:

Den fastspända flickan del 1
Den fastspända flickan del 2
Ingen är vän med en fattig 
Fallet "Stefan" - William Hemberg - första inslaget