Växjö

MP vill ha giftfria förskolor

Miljöpartiet vill att Växjö kommun agerar för att göra förskolorna i kommunen giftfria. I en motion till kommunfullmäktige skriver Cheryl Jones Fur och Lars Edqvist att föräldrar som lämnar sina barn på förskola ska kunna vara säkra på att barnens miljö är ofarlig.

Därför vill de att kommunen agerar genom att se till att maten i förskolan är 100 procent ekologisk år 2016. Att så lite plastförpackad mat som möjligt ska användas och att miljömärkta hygienprodukter köps in.

Dessutom vill de att lekmiljön och byggnaderna ska kartläggas för att upptäcka och åtgärda farliga kemikalier.