Länsveterinären kritisk

Länsveterinär Per Salander tycker att alltför många djurskyddsinspektörer i länet har för dålig utbildning för att kunna göra en väl genomförd djurskyddsinspektion.
Jordbruksverket har meddelat att kommunerna har blivit bättre på kontrollera hur djuren sköts på gårdarna. - Men här i länet har vi inte uppnått de förbättringar som man ser i resten av landet, säger Per Salander till P 4 Västmanland. Idag krävs ingen formell utbildning av de miljöinspektörer som även ska uföra djurskyddsinspektioner. En del av inspektörerna trycker själva på för att få utbildning, andra inte. Per Salander tycker att alla inspektörer skulle behöva utbildning i djurskyddslagstiftning, juridik och byggnadsteknik för att kunna göra en bra inspektion.