Sveriges Radio riktar kritik mot Hanne Kjöller

Det riktas kritik från flera håll mot Hanne Kjöller och hennes bok ”En halv sanning är också en lögn”. Efter Gellert Tamas och Janne Josefsson kommer nu även kritik från Sveriges Radio.

I ett öppet brev till Hanne Kjöller och förläggaren Dorotea Bromberg riktar Sveriges Radio kritik mot hur Kjöller i boken ”En halv sanning är också en lögn” ifrågasätter Daniel Velascos dokumentär "Den fastspända flickan".

"Vi har funnit exempel på sakfel och slarv" skriver Anne Lagercrantz, chef och utgivare Ekot och Louise Welander, chef och utgivare SR:s samhällsredaktion.

Hanne Kjöller har i veckan varit inbladad i en infekterad tvist med journalisterna Janne Josefsson och Gellert Tamas. Josefsson har begärt rättelse angående vad han anser vara faktafel i Kjöllers bok, och Tamas hävdade i en text i Aftonbladet på onsdagen att hon i sin bok ägnar sig åt grova faktafel, missuppfattningar och halvsanningar.

Hanne Kjöllers framaträdande på bokmässan har flyttats fram från torsdagen till fredagen. Enligt programmet ska författaren bjuda på "en medielektion värd namnet" och visa "hur journalister genom att utelämna vissa avgörande uppgifter kan skapa en helt felaktig bild av verkligheten".