Vindkraften

Swén: "Kommunerna måste vara starkare"

0:58 min

Kommunerna är för svaga i sina förhandlingar med vindkraftsoperatörerna.

Det tycker tidigare moderatpolitikern Göte Swén som 2010 var med och utformade en gemensam policy för länets kommuner. Där var man överens om att ingen skulle släppa in vindkraften om det inte garanterades minst 1 procent av avkastningen i bygdepeng.

Men den policyn har inte efterlevts.

- Operatörerna har väl varit starka i sin förhandling på något sätt, och bygderna har varit tacksamma för det lilla man fått, menar Göte Swén.

I det uppmärksammade vindkraftsprojektet i Stamåsen erbjuds bygden 0,2 procent av vinsten i ersättning.

I Bergs kommun håller man dock benhårt på policyn. Här kommer inte vindkraften in om inte bygden får tillbaka minst 1 procent.

Den inställningen gillas av Göte Swén.

- Det är starkt gjort, och de aviserade den linjen redan när vi jobbade med den här policyn, säger han.

Göte Swén efterlyser att kommunerna är starkare, och inte viker sig när det kommer till kritan.

- Tillsammans blir man starka, så är det ju. Men då krävs att man verkligen håller i hop. Nu har det tecknats avtal lite si och lite så.