Småland

Forskningsrapport visar kyrkans övergrepp på romer

1:20 min

Svenska kyrkan har varit involverad i övergrepp mot romer som begåtts i statens namn. Den slutsatsen dras i en ny rapport skriven av Ida Ohlsson Al Fakir på Linnéuniversitetet som tittat på kyrkans inställning till romer under åren 1900 till 1950.

Bland annat deltog präster i kartläggningar om romer och resande och gjorde noteringar i kyrkböckernas marginaler som antyder att prästen identifierat dessa som exempelvis "tattare". Men i Småland fanns på 50-talet en präst som gick mot strömmen, berättar Ida Ohlsson Al Fakir.

– I Kronobergs län liksom i andra län så var man generellt sett oförstående, hävdade en kyrkoherde i Småland. Han menade att både prästskapet och lokalbefolkningen var avvisande mot romer och resande. Man drev bort dem och så vidare. Men det var i alla fall en präst som protesterade mot det här eller åtminstone noterade att det var på det här visat, vilket då kan tolkas som att det var väldigt utbrett att präster i Småland och på andra håll var väldigt fördomsfulla.

Sticker den här prästen ut från andra?

– Ja, det gör han absolut. Det finns inte många exempel på när präster har tagit ställning för romer. En slutsats som jag har dragir är att kyrkan inte har agerat annorluda, det vill säga man har varit diskriminerande - man har inte tagit något slags kristligt ansvar med att ta hand om samhällets utsatta eller svaga eller behövande, utan man har agerat som andra aktörer - polis, socialtjänstemän och så vidare.