Forskningsrapport: Svenska kyrkan registerade romer

Svenska kyrkan har registrerat romer och har på så sätt varit en del av de övergrepp mot den nationella minoritetsgruppen som begåtts av staten. Det framgår i en ny forskningsrapport som studerat kyrkans förhållande till romer mellan åren 1900 och 1950.

– I många fall hade man ett väldigt rasistiskt förhållningssätt till romer. Man tog beslut väldigt mycket utifrån lokalekonomiska överväganden, det vill säga att folk som man på något sätt misstänkte skulle bli en belastning för fattigvården dem såg man till att köra ut, säger Ida Ohlsson Al Fakir, doktorand i historia vid Linnéuniversitetet är författare till rapporten.

Rapporten som gjorts på beställning av Svenska kyrkan har kartlagt vilket förhållande kyrkan haft till romer under första halvan av 1900-talet när kyrkans makt i samhället var som störst.

Rapporten sammanställer tidigare forskning och visar bland annat att kyrkan som då hade ansvar över den lokala folkbokföringen gjorde särskilda noteringar i kyrkböcker över vilka som var romer. Informationen har handlat om deras bosättning, kunskapsnivå och sociala liv.

– Man kan tycka att kyrkan om någon borde ha tagit ansvar för de fattiga, de svaga och de mest utsatta i samhället men det har man alltså inte generellt gjort, säger rapportförfattaren Ida Ohlsson Al Fakir.

Publiceringen av rapporten råkar sammanfalla samtidigt som de senaste dagarnas avslöjande av Skånepolisens register över romer, men trots det så ser ärkebiskop Anders Wejryd att det finns kopplingar.

– Det syns att sådana här föreställningar och tron i att man kan bunta ihop människor och då få veta hur de är, den föreställningen lever kvar ännu.

Har Svenska kyrkan något ansvar för hur romer behandlas idag?

– Svenska kyrkan och svenska samhället var ju väldigt mycket ett och det är klart att attityderna kring detta har vi brottats med och burit på. Den här undersökningen visar ju att det finns en sammansatthet.

Kan Svenska kyrkan i dag ta ansvar för hur man behandlat romer?

– Jag tycker att den ursäkt som framfördes för drygt tio år sedan är viktig att hålla aktuell. Men man kan aldrig sätta punkt genom att be om ursäkt man måste alltid fortsätta att ha kontakt och fortsätta fördjupa gemenskapen för annars blir det återigen uteslutning.

Rapporten är kyrkans bidrag till regeringens arbete med en vitbok rörande övergrepp mot romer.