Mutbrottsdömd leder norrgrupp

I dag (måndag) presenterade statsrådet Ulrica Messing den delegation, som ska arbeta för att långsiktigt stärka utvecklingen inom Norrlands inland. Delegationen kommer ledas av Tord Andnor, före detta kommunalråd i Östersund.
- Det finns goda förutsättningar för en positiv ekonomisk utveckling och uthållig sysselsättning i norra Sveriges inland, säger Ulrika Messing. Delegationen utlovades i den propositionen för tillväxt och livskraft i hela Sverige som presenterades i höstas och som riksdagen ställde sig bakom i slutet av december. Tord Andnor sa när han presenterade uppdraget idag att det är kommunerna som skall bestämma inriktningen på arbetet i kommittén. Uppdraget är något av en revanch för Tord Andnor då det bara är ett år sedan han dömdes för mutbrott. Det var i samband med en resa till Helsingfors för att studera äldreomsorg i Riksbyggens regi.