Kvinnolobbyn får pengar

Regeringen har beslutat ge Stiftelsen Mälardalens Kvinnolobby 90.000 kronor för ett projekt som ska stimulera kontakter mellan Västmanland och Kaunas-regionen i Litauen.
Projektet stöds också av Landstinget i Västmanland, NUTEK och ALMI. I projektet ingår bland annat seminarier, mässor och utbildning för att stimulera kontakterna mellan de två regionerna. Dessutom information, utbildning och mentorskap för företag och kooperativ i Västmanland. Jämställdhetsminister Margareta Winberg säger i ett pressmeddelande att projektet är ett exempel på att särskilda insatser för kvinnor alltjämt behövs - såväl i Sverige som i andra delar av världen.