Karlstad

Här vill kommunen bygga skatepark

Planerna på en skatepark i Karlstad har tagit ett steg närmare ett förverkligande. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att göra en förfrågan till stadsbyggnadskontoret om en planändring av området bakom Lars Lerin-museét på Sandgrund.

Nämndens ordförande Per-Inge Lidén (MP) tycker att skateparken är en bra idé men att det också återstår budgetarbete innan skateparken står klar.

En skatepark i Karlstad är ett projekt som initierats av Karlstads ungdomar, skateboardklubb och ungdomsfullmäktige.