Sorsele

Kreotoper i vindkraftsparker gör naturen rikare även i skogsmark

1:43 min

Naturen ska blomstra i vindkraftsparker. Det fungerar redan söderut men har inte prövats i Norrländska skogslandsskap. Kristina Nilsson på Skogsstyrelsen har undersökt vindkraftsparken utanför Fredrika och tagit fram förslag som kan få fler djur och växter att trivas.

Marken i en vindkraftspark påverkas av ett omfattande vägnät som skär sönder landskapet i små skogsområden som. I Stor-Rotlidens vindkraftspark finns 3 mil vägar mellan tornen. I vindkraftsparker som ligger i jordbrukslandskap har man skapat småskaliga naturmiljöer mellan vägarna, det kallas kreotoper.
Kristina Nilsson har tagit fram förslag för Stor-Rotlidens vindkraftspark utanför Fredrika som kan bli den första kreotopen i norrländsk skogsmark.