Kristianstad

Bättre stöd för dementa och anhöriga

1:41 min

Dementa i Kristianstad ska nu få bättre vård och deras anhöriga ska få mer stöd - det är något av det kommunen vill med att starta Charlottesborgs Demenscentrum. Idag invigdes de nyrenoverade lokalerna och

– Här är ljust och fint, vi har fått både tillbyggnad och renovering, berättar Marita Lindberg, en av enhetscheferna.

Både boendeplatser och dagverksamhet finns  i de nya lokalerna och här dementa ska få hjälp och stöd - anpassat efter hur långt in i demensen de är.

 – Vi kommer att ha gott om personalresurser och dela upp i grupper utifrån vad man vill. Här finns demensköterska, arbetsterapeut och sjuksköterska bland annat, berättar Marita Lindberg.

På Demenscentrum har personalen specialutbildning och ska arbeta tätt ihop för att hjälpa de dementa och stötta de anhöriga, berättar hon.

– Vi har en vinterträdgård inomhus och sinnesträdgårdar som kan ge alla en upplevelse.