Medeltemperaturen riskerar öka upp till fem grader

1:50 min

Jordens medeltemperatur kommer öka med mellan 2,6 och 4,8 grader fram till år 2100, om vi människor fortsätter släppa ut växthusgaser som idag. FN:s klimatpanel publicerade idag sin stora rapport om klimatförändringar. Och senare års forskning visar att det är människan som ligger bakom klimatförändringarna.

Sannolikheten är stor för flera graders höjning av jordens medeltemperatur. Erik Kjellström vid SMHI har följt veckans klimatmöte:

– Följer man de värsta scenarierna så kommer det vara dramatiska klimatförändringar i framtiden, med ändrade nederbördsmönster och olika former av extremväder, säger han.

Om vi människor fortsätter släppa ut växthusgaser som idag, då ökar jordens medeltemperatur med mellan 2,6 och 4,8 grader fram till  år 2100.

Det är ett av fyra olika scenarion för förväntande temperaturökningar. Ökningen skulle kunna hejdas och stanna på mellan 0,3 och 1,7 grader, men då krävs det att utsläppen begränsas drastiskt och omedelbart.

Klimatförändringarna skulle ha varit ännu snabbare om inte havet fungerat som buffert och tagit upp mycket av de ökade koldioxidutläppen.

Det gör att lufttemperaturens ökning hejdas, men havet utsätts för påfrestningar, koldioxiden försurar havsvattnet.

Den här klimatrapporten ger mer stöd än tidigare för den utvecklingen. Klimatpanelen varnar för att man inte vet var gränsen går för hur stora temperaturökningar havet kan balansera.

Frågan om hur havsnivån påverkas har varit omdiskuterad. Klimatpanelen  bortser från de senaste årens studier som förutsett stora havsnivåhöjningar.

Havets nivå beräknas som lägst stiga med mellan 0.26 - 0.55 , och som mest 0 .52 -0.98m fram till år 2100.

Ökningstakten har accelererat de senaste decennierna.

Rapporten kommenterar diskussionen om att temperaturökningen skulle ha avstannat de senaste 16 åren. Det handlar om naturliga variationer och den långsiktiga trenden är stigande temperaturer.

FN:s klimatpanels nya rapport visar inget oväntat  -  De senaste årens forskning förstärker snarare bilden av mänskligt orsakade klimatförändringar.

Annika Digréus, Ekot