Populärt köpa busskort på avbetalning

Många kommunanställda i Göteborg utnyttjar möjligheten att köpa Västtrafiks årskort på avbetalning.

I augusti var det 2 526 anställda som avbetalade årskort genom löneavdrag och det är tre gånger fler än i februari i år. Det visar kommunens egna uppgifter.

Avbetalningen är räntefri och den uppdelade betalningen gör att årskortet kostar mindre än nio månadskort.

Möjligheten fanns redan i en del kommunala förvaltningar och bolag när kommunledningen i våras beslutade att den skulle erbjudas samtliga 49 000 kommunanställda.

Västekot
vastekot@sverigesradio.se