Brist på kvinnor som vill donera ägg

Det är svårt att hitta tillräckligt många kvinnor som vill donera ägg.

Universitetssjukhuset i Linköping är ett av fyra sjukhus i landet där barnlösa par kan få hjälp genom äggdonation. Men idag är väntetiden runt 1,5 år innan man kan få hjälp. 

Chefsöverläkare Svante Kjellberg vid kvinnokliniken i Linköping tror att bättre betalt för donatorerna skulle få fler att ställa upp.