Strömavbrott i Lysvik på eftermiddagen

Nu har nästan alla Lysviksbor fått strömmen tillbaka. Det var under eftermiddagen som 740 hushåll drabbades av strömavbrott men nu har alla utom 22 fått strömmen tillbaka.

Det var en avgrävd kabel i Stöpafors som var orsaken till strömavbrottet och arbetet med att reparera den pågår.