Stort problem med tomma lägenheter i Örebro län

Tomma outhyrda lägenheter är ett stort problem för de kommunala bostadsbolagen i Örebro län. Det visar en kartläggning som tidningen Hem och Hyra låtit göra.

Sju av de tolv kommunala bolagen i vårt län har bekymmer visar rapporten och störst är problemet i Laxå.

Här står mer än var tionde lägenhet utan hyresgäst trots att Laxåhem rivit nästan 500 bostäder sedan millenieskiftet.

Näst högst andel tomma lägenheter har Ljusnarsbergs bostadsbolag, också här handlar det om att var tionde bostad står outhyrd.