ROMER

Vara kommun: Fel att svartmåla romer

1:44 min

Nu svarar Vara kommun på varför man upprättade ett dokument med förnedrande omdömen om romer, bland annat att romer är en "sekt" som "hotar" och "manipulerar". Dokumentet är en riskanalys menar kommunen.

Nu svarar Vara kommun på varför man upprättade ett dokument med nedsättande ord om romer i samband med en utredning av en mamma i Marks kommun.

Vara kommun upprättade dokumentet om för att kunna handlägga ärendet som rör omhändertagandet av barn på ett korrekt sätt, det säger Varas IFO-chef Elisabeth Andersson nu.

Romer en negativ kultur
I dokumentet, rubricerat hotbildsanalys, beskrivs romer i nedsättande ordalag - bland annat som en negativ kultur.

– Det är ett dokument som är upprättat av en handläggare på Vara kommun så är det, säger chefen för individ och familjeomsorgen i Vara kommun Elisabeth Andersson.

Vad skulle ni ha det här dokumentet till?

-- För att kunna handlägga ärendet på ett korrekt sätt. De föregicks av mycket hot och  eftersökningar. Och det var det som var så nytt för oss - att det var så turbulent omkring, säger hon.

Inte kommunens åsikter
Individ- och familjeomsorgschefen Elisabeth Andersson säger att det som står i dokumentet inte är lyckat. Att det inte borde sparats och att skrivningarna om romer inte är Varas socialförvaltnings åsikter utan minnesanteckningar från samtal kommunen haft med bland annat vittnesskyddspolisen i Göteborg.

– Vi gör inga tolkningar eller värderingar. Det här är fakta som vi fått av andra personer som mycket beklagligt hamnat i ett dokument för så här ska det inte vara, säger hon.

Vad har det med saken att göra att de är romer?

– Egentligen ingenting. Det här en sammanställning av information som inte har i ärendet att göra. Det är fel att det är upprättat, säger hon.

Kommunens syfte med utredningen var att skaffa sig en bild av vilka eventuella hot som förelåg. Idag tar Elisabeth Andersson starkt avstånd från dokumentet men klart är att kommunen har använt det i handläggningen av ärendet, bland annat har det lämnats ut till ett familjehem.

– Det är felaktigt att det är gjort. Och det är fel att det också har lämnats ut, säger Elisabeth Andersson.