Lättare att driva åtal mot näthat

1:37 min

Den som blir utsatt för näthat ska lättare kunna få hjälp av åklagare att väcka åtal, det står i ett nytt regeringsförslag. Julia, som utsattes för näthat i våras, tycker att det här är ett förslag som behövs.

Justitieminister Beatrice Ask menar att näthatet måste motverkas och att hjälp med åtal kan vara ett sätt.
– Vi tycker att det ska bli enklare för människor att ta itu med förtal och förolämpningar. Näthat och annat är sådant som inte ska accepteras, säger Beatrice Ask.

Den som drabbas av nedvärderande påhopp på bloggar eller i andra sociala medier eller får en känslig bild från duschen utlagd där får i dag väldigt ofta driva ett ärende om förtal själv. För att en åklagare ska väcka åtal krävs att det ska finnas särskilda skäl och det är en hård begränsning som gör att åklagare sällan tar upp förtalsmål. 

I februari var Julia med i P3 Nyheter och berättade om hatet hon utsatts för efter att ha kommenterat en HM-tröja på Facebook. Hon och många andra kvinnor var med i Uppdrag Granskning och berättade om hatet och hoten på nätet. Julia tycker att det nya regeringsförslaget verkar som ett bra förslag, men det räcker inte.
– Jag tycker att det är bra att man kan få hjälp med att väcka åtal, för det är väldigt svårt själv, har jag märkt. Det enda sättet som jag själv har kunnat väcka åtal är för att jag fått hjälp. Sedan finns det mycket annat man kan förbättra också men det är ett steg i rätt riktning, säger hon.

I den remiss som regeringen i dag lämnar till lagrådet tas kravet på särskilda skäl bort och därmed ska fler drabbade kunna få åklagarhjälp och spara stora kostnader, något som är viktigt enligt Beatrice Ask.

– Vi ser att det här är något som växer och som kränker många människor och det är inte acceptabelt.

Men om man tänker på att folk ofta skriver snabbt och sent på internet, tror du att det påverkar dem om det kan väckas allmänt åtal lättare eller inte?

– Ja, det tror jag. Vi är alla sådana att vi försöker följa lagar och regler.

Samtidigt föreslår regeringen att om någon driver ett förtalsmål mot exempelvis en tidning och förlorar ska personen i vissa fall slippa betala tidningens rättegångskostnader, trots förlusten. Det här oroar en rad medieorganisationer som menar att det kan leda till ökad självcensur när det gäller publiceringar och minska mediernas utrymme.

Beatrice Ask förnekar inte att hon vill påverka balansen så enskildas ställning stärks på medieföretagens bekostnad.

– De är stora och har många ekonomiska muskler. Men den lilla enskilda personen kan vara väldigt utsatt och det här tycker vi är ett bekymmer. För det är nog så att en och annan enskild drar sig för att driva ett ärende därför att man är rädd för att inte vinna och att inte heller ha de pengar som krävs för att driva ärendet. Om vi kan jämna ut det lite grann så tror jag att det är rätt, säger Beatrice Ask.