Sommarkurser på universitetet

Örebro universitet erbjuder för första gången på flera år ett antal sommarkurser i ämnena biologi, kemi, matematik och musik.
Anledningen till att universitetet inte erbjudit sommarkurser på länge är inte på grund av att för få studenter anmält sig till kurserna, säger informationschefen Ulla Fågelström utan det är för att nästan varannan student inte slutfört kurserna.