Lena Ek: "Klimateffekterna är större än vi trodde"

2:32 min

Forskarna kan nu säga ännu säkrare än tidigare att människans verksamhet är den viktigaste orsaken till den globala uppvärmningen. Miljöminister Lena Ek är bekymrad.

I dag presenterades FN:s sammanfattning av de senaste årens klimatforskning. Det är mindre troligt än tidigare att världen kan begränsa temperaturökningen till två grader. Australiske forskaren Scott Power är en av författarna till rapporten: 

– Ska vi undvika de mest otäcka prognoserna, måste vi ha en kraftull och varaktig global minskning av växthusgasutsläppen, sa Scott Power, som deltagit i mötet i veckan med FN:s klimatpanel i Stockholm.

Mötet har finslipat summeringen av de senaste årens forskning. Resultatet utgör den första delen av FN:s klimatrapport, som blir helt klar nästa år.

Forskarna vet säkrare än tidigare att utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser är orsak till att jordens medeltemperatur stiger. Om vi fortsätter oförändrat med utsläppen, så ökar jordens medeltemperatur med mellan 2,6 och 4,8 grader under detta århundrade.

Temperaturökningen skulle kunna hejdas till mellan 0,3 och 1,7 grader, men då krävs det att utsläppen begränsas drastiskt och omedelbart.

Men klimatrapporten pekar på vissa  osäkerheter, bland annat om hur molnbildningen påverkas och om molnens effekt. Forskarna vill också veta mer om hur stor havets förmåga är att dämpa temperaturökningen.

Hittills har havet tagit upp mycket koldioxid från luften, men det gör havsvattnet försurat. Miljöminister Lena Ek oroas av det:

– Klimateffekterna är större och kommer snabbare än vi trodde och påverkar världshaven. De försurnas och det riskerar att drabba fisk- och skaldjur, som är mat åt miljarder människor. Men om världens länder tar det här på allvar, kan vi undvika det här. 

FN:s klimatrapport blir ett underlag för beslutsfattare i företag och för politiker, i exempelvis de globala klimatförhandlingarna, där dästa möte hålls i Polen i november.

Världsnaturfondens Stefan Henningsson som har varit observatör vid veckans möte, hoppas att klimatrapporten ska få politikerna att agera:

– Vi hoppas att den nya rapporten är en varningsklocka för världens beslutsfattare.

Annika Digréus och Mona Hambraeus, Ekot
annikadigreus@sr.se, mona.hambraeus@sr.se