Minskat stöd till företagshälsovård

2:00 min

Regeringen minskar statens bidrag till företagshälsovård från 360 miljoner kronor till 30 miljoner. Samtidigt som stödet dras ned görs det om i grunden. Bland annat flyttas ansvaret för stödet från företagen för företagshälsovård till arbetsgivarna.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger till Ekot att skära ner samtidigt som sjuktalen ökar är fel politik.

– Man lyfter bort 90 procent av alla pengar, 300 miljoner försvinner. Det är ofantliga pengar och tvärtemot arbetslinjen. Arbetsolyckor ökar, arbetsskadesjukdomar ökar, sjukskrivningstalen ökar. Att i det läget skära ner pengarna, det är fel politik.

Enligt regeringen är det dags att göra om hela det statliga stödet till företagshälsovård i grunden. Det så kallade branschstödet som regeringen införde 2009 tas bort och de pengar som inte gått åt, som ingen ansökt om, försvinner de också.

Regeringen menar att arbetet med de koordinerade insatserna för att få tillbaka sjuka i jobb fungerat för dåligt och ansvaret för de kvarstående 30 miljonerna flyttas därför över från företagshälsovårdsföretagen till arbetsgivarna.

En ändring som uppskattas av organisationen Företagarna.

– Det har uppenbarligen inte fungerat som det har varit nu och kan man då som småföretagare, med brist på tid och kapital, få hjälp direkt i sitt enskilda fall så gör det säkert bättre nytta som det är föreslaget nu, säger Lars Ilmoni, arbetsmarknadspolitisk expert på Företagarna.

Också företagshälsovårdsföretaget Previas vd tycker att det är bra att ansvaret nu flyttas till arbetsgivarna. Han håller med om att det inte fungerat så bra när pengarna gått direkt till branschen. Men han tycker samtidigt att 30 miljoner för nästa år är för lite och att neddragningen från 360 miljoner är väl drastisk.

– Riktningen är väl rätt i det här läget, men det är alldeles för lite pengar. Så jag tror att insatserna i arbetsmiljön och i arbetslivet kommer att gå ner och det är ganska allvarligt i det skedet som vi är nu när vi ser att både korttidssjukskrivningarna och långtidssjukskrivningarna faktiskt ökar, säger Christer Zaar, vd Previa.