Säkerhetsrådet enades om Syrienresolution

1:20 min

Ett enigt säkerhetsråd har nu röstat ja till en resolution som förbjuder Syrien att använda, utveckla, köpa eller lagra kemiska vapen. Beslutet, som fattades natten till lördagen, syftar till att Syriens kemiska vapen ska förstöras.

Genombrottet, att hela Säkerhetsrådet står bakom en resolution som kräver att Syriens kemiska vapen ska redovisas och förstöras, kom efter ett par veckors snabb diplomatisk händelseutveckling.

Scenförändringen är total. I början av september såg det ut som att USA skulle angripa Syrien militärt, som vedergällning för en attack med kemiska vapen mot människor i ett samhälle utanför Damaskus.

Nu har även Ryssland och Kina skrivit under en resolution vars innebörd är att Syrien ska förstöra sina kemiska vapen, med hot om sanktioner.

FN:s vapeninspektörer ska ges tillträde i Syrien i början av nästa vecka och enligt den uppgjorda tidtabellen ska de kemiska vapnen vara förstörda före mitten av nästa år.

Om Syrien inte lever upp till sina utfästelser att medverka till att alla dess kemiska vapen redovisas och förstörs, finns det, enligt resolutionen, möjlighet att straffa Syrien i enlighet med FN-stadgans kapitel sju, som medger våldsanvändning.

Om det ska bli aktuellt krävs ytterligare ett beslut i säkerhetsrådet.

Ryssland har sedan länge tidigare förklarat att landet motsätter sig våldsanvändning som straff mot Syrien, vilket inte hindrade den ryske utrikesministern Lavrov i natt från att konstatera att FN:s säkerhetsråd har sådana möjligheter och kan vara berett att använda dem.