Allvarlig kritik mot vården på Elgströmska

Hälften av personalen på Elgströmska huset i Örebro saknar den kompetens och utbildning som krävs, det framkommer av Inspektionen för vård och omsorg, IVO:s rapport som blev klar på fredagen.

Det är allvarlig kritik som framförs mot boendet och arbetsgivaren Attendo.

Förutom brist på utbildning är det också stora brister i information och kommunikation, skriver Nerikes Allehanda.

Attendo har nu på sig till i mitten av november att meddela hur arbetet på Elgströmska gården ska förbättras, annars kan IVO utfärda vite.

Sedan tidigare råder skyddsombudsstopp på boendet som fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet utfördat.