Hede hälsocentral på entreprenad

Hede hälsocentral kommer med all sannolikhet att drivas i en så kallad alternativ driftsform. Landstingsstyrelsen tog i går beslut om att lägga ut verksamheten på entreprenad.

Men först ska riktlinjerna för upphandlingen godkännas av landstingsstyrelsen ännu en gång.

Ett gemenskapsföretag i bygden vill ta över verksamheten och stödet bland byborna har varit stort.

I april tar landstingsfullmäktige beslut i frågan.