Moderaternas inställning till Nato oförändrad

1:19 min

Moderaterna ser inget behov av att utreda ett svenskt medlemskap. Det nära samarbetet som Sverige har med Nato visar redan nu vilka för- och nackdelar ett medlemskap skulle ha.

Det menar Cecilia Widegren som är vice ordförande för Moderaterna i försvarsutskottet och ordförande i Försvarsberedningen.

Hon ser beslutet på Kristdemokraternas riksting om att utreda ett svenskt Natomedlemskap som en förlust för de krafter i partiet som ville se ett medlemskap.

 – För Moderaternas del har vi aktivt drivit frågan om ett svenskt medlemskap i Nato. Jag konstaterar att det fortsatt bara är två av riksdagens åtta partier som är för ett Nato-medlemskap. Därmed finns det inte den helt nödvändiga breda samsyn i svensk försvars- och säkerhetspolitik om att avgöra frågan om ett svenskt natomedlemskap. Det måste finnas ett brett parlamentariskt stöd för detta, säger hon.

Moderaterna och Folkpartiet vill ha ett Nato-medlemskap medan de övriga partierna i alliansen nu båda öppnar för en utredning. Innebär det inte att Sverige har kommit närmare ett Nato-medlemskap?

– För mig finns det bara två delar av ett medlemskap. Antingen är man med eller så är man inte med.

Ni får ju kritik ibland för att sticka huvudet i sanden och inte driva er egen politik på det här området, att se till att Sverige går med i Nato.

 – Vi driver ju den frågan aktivt men vi konstaterar också hur viktig den frågan är att få bred politisk samsyn kring.