rikstinget

Kd vill höja vårdnadsbidraget

Kristdemokraternas riksting beslutade på söndagen att införa ett högre vårdnadsbidrag än det tak som finns i dag på 3 000 kronor per barn och månad, detta efter ett förslag från bland andra Ola Nilsson från Jönköping.

Ola Nilsson från Jönköping hade tillsammans med ombud från Uppsala lagt förslaget att ta bort taket i vårdnadsbidraget som i dag ligger på 3 000 kronor. Partistyrelsen vill inte det utan istället satsa på den utökade barnomsorgspengen som partiet vill ska ersätta dagens vårdnadsbidrag.

Men partistyrelsen förlorade och nu ska KD alltså försöka övertyga resten av regeringen att höja taket. Ola Nilsson själv var sjuk och kunde inte delta i debatten.

- Jag tror det är lättare att driva barnomsorgspengen än att lyfta taket i vårdnadsbidraget men vi ska sätta knutarna till så får vi se vad vi lyckas med, säger Irene Oskarsson från Aneby som röstade emot förslaget.

- Jag kan har respekt och förståelse för de som motionerat om detta och särskilt i kommuner där man har vårdnadsbidrag i dag, till exempel värnamo, säger Irene Oskarsson.

På söndagen var det också en debatt om att ta bort värnskatten, men Rikstinget valde att följa partistyrelsen och KD ska inte verka för att ta bort värnskatten.

Under de fyra dagar som Rikstinget pågått har partiet även beslutat att satsa mer på landsbygdsfrågor och Irene Oskarsson tycker ett led i detta är beslutet att verka för en förändring av strandskyddet som ska göra det lättare att bygga utmed sjöar.

På lördagskvällen blev det också en diskussion om reglerna i Las där en falang i partiet helst vill riva upp Las helt och hållet, men beslutet blev att behålla dagens undantag på två personer. En av flera strider på Rikstinget som beskrivs som en kamp mellan traditionella kristdemokrater och en ny mer högerinriktad och ung falang.

Här var ombuden från länet inte överens. Irene Oskarsson röstade för att behålla Las medan Andreas Carlson från Bankeryd vill ha fler undantag i lagen.

- Arbetsmarknadens parter tror jag hanterar detta väl och jag tror att den nivå vi nu ligger på att mindre företag kan göra ett undantag på två personer är rimlig, säger Irene Oskarsson.

Peter Jernberg
peter.jernberg@sverigesradio.se