Eskilstuna

Drogförebyggande arbete ska motverka narkotika i Eskilstuna

1:28 min

Eskilstuna kommun ska jobba på ett bredare sätt när det gäller att förebygga att elever inte hamnar i ett drogmissbruk, på regeringen uppdrag. Sörmlandsnytt har den senaste veckan rapporterat om att nätdrogerna bland unga ökar i Eskilstuna.

Skolan har ett stort ansvar och det blir lättare att jobba med detta när det nu finns en tydlig handlingsplan, det berättar Eva Karlsson som jobbar med brottsförebyggande verksamhet på kommunen.

– Det kan handla om insatser mot skolan, vi försöker nå föräldrar. Om du bjuder ditt barn på alkohol så vet vi att de unga dricker mera när de kommer ut, säger Eva Karlsson.

Den senaste undersökningen där ungas livsstil undersöktes var 2011, i landstingets rapport ”Liv och hälsa ung”, där kan man se att alkoholkonsumtionen för gymnasieelever i årskurs två i Eskilstuna hade minskat en aning, däremot kunde man i samma undersökning se att narkotikaanvändningen har ökat, framförallt hos pojkar.

Eva Karlsson som jobbar med drogförebyggande arbete på Eskilstuna kommun berättar att ungdomar har en liberalare syn på droger idag.

– Det är en ökad liberalisering av droger idag, framförallt cannabis. Vi måste prata om vad det är, vad det ger för konsekvenser och att det är en olaglig drog.

Kommundirektör är Eriksson ser också allvarligt på utvecklingen och anser att den höga arbetslösheten i Eskilstuna är en av de bakomliggande orsakerna.

- Vi måste få igång arbetsmarknaden och vi måste också höja utbildningsnivån, säger han och poängterar samtidigt att sådant inte görs över en natt.

På uppdrag av regeringen så ska Eskilstuna kommun jobba på ett bredare sätt när det gäller att förebygga att elever inte hamnar i ett drogmissbruk. Genom en speciell handlingsplan kommer det att bli lättare för bland annat skolpersonal att jobba med dessa frågor.

– Det är en svår och känslig fråga. Då gäller det att ha en handlingsplan för att veta hur man ska agera.

Jenny Cattani
jenny.cattani@sverigesradio.se