KD-ledningen åkte på bakslag i hjärtefråga

1:51 min

Kristdemokraternas partiledning åkte på bakslag i frågan om vårdnadsbidraget, en av partiets hjärtefrågor. En majoritet av ombuden drev igenom att KD nu ska driva linjen att de kommuner som vill ska få införa högre vårdnadsbidrag och omfatta även barn över tre år.

Partiledningen i Kristdemokraterna  har länge velat växla spår när det gäller vårdnadsbidraget, som ju bara utnyttjas av en liten grupp föräldrar. Nu driver man i stället idén att dagens barnomsorgspeng ska göras om, så att den också användas av föräldrar som är hemma med sin barn.

Men de flesta ombuden på kristdemokraternas riksting ville ändå att vårdnadsbidraget byggs ut i väntan på ett sånt system. Partiledningen fick ge sig.

– Det är enklare att kommunicera en sak, men det viktigaste att kommunicera är att vi vill att föräldrar själva ska bestämma hur de löser omsorgen om sina barn. Vi vill ge dem verktygen för det. Sen kan man använda olika verktyg, säger Emma Henriksson som sitter i partistyrelsen.

Ställer det till det för er att ni nu ska driva två system samtidigt?

Det är väl alltid en utmaning att lyckas nå fram till föräldrarna med vad vi har att erbjuda.

På söndagen avslutades Kristdemokraternas fyra dagarnas långa riksting. Partiet har bland annat beslutat att man vill utreda frågan om ett svensk NATO-medlemskap, som partiet tidigare var motståndare till.

Den  förändrade synen på EMU, som Göran Hägglund aviserade i våras, har  nu blivit partiets officiella linje. Kristdemokraterna anser att Sverige inte ska gå med i EMU inom överskådlig framtid.

Partiet fattade också en rad beslut på rättsområdet. Man vill  kriminalisera rymningar från fängelser och införa en särskild nämnd som behandlar brott som begåtts av unga  under 15 år i   en rättsliknande process. Partiet vill att det ska bli billigare för familjer att få familjerådgivning och under söndagen kom också beslutet om att driva frågan om generösa vårdnadsbidrag