Få kommuner höjer skatten nästa år

1:19 min

Många svenska kommuner ser problem med sin ekonomi i framtiden. Trots det räknar bara ett fåtal med att höja skatten nästa år. Det visar en enkätundersökning som Ekot gjort.

En av få kommuner som väljer att höja skatten för att klara ekonomin nästa år är Uddevalla, där Henrik Sundström är kommunalråd.

– 2014 blir ett svårt år, 2013 var också ett svårt år. Vi kommer att höja skatten med 25 öre nästa år, säger han.

254 av landets 290 kommuner har svarat på Ekots enkät. Svaren visar att bara 5 procent av kommunerna tror att de höjer skatten till nästa år.

I de allra flesta fall, 86 procent tror kommunerna att de inte kommer att ändra kommunalskatten alls. Men ändå har nästan var femte kommun en negativt syn på sin framtida ekonomi.

Annika Wallenskog är chef för ekonomisk analys på Sveriges kommuner och landsting, SKL. Hon tror att många kommuner undviker skattehöjningar eftersom det är valår nästa år. Samtidigt påpekar hon att över var tredje kommun i landet har stora problem med sin framtida ekonomi.

– Jag tror att på kort sikt så kommer man hanka sig fram, men ser vi på lite längre sikt så behövs det tillföras pengar på ett eller annat sätt. Det kan ske genom ökade statsbidrag eller att man höjer skatten, men man klarar sig inte på de intäkter man har nu. Vi kan se att kostnaderna ökar i snabbare takt än skatteintäkterna gör, säger Annika Wallenskog.

Enligt henne är problemet främst avflyttningen från många kommuner, som gör att antalet skattebetalare helt enkelt minskar. Men även att många kommuner står inför stora investeringar.

– Det finns många som har behov av att renovera, och det gör att man behöver pengar för det, säger Annika Wallenskog.