Helsingborg

Misstänkta hjärnan bakom miljonbluffen i hovrätten

0:59 min

Idag startar hovrättsförhandlingarna mot den 37-årige man som misstänks vara huvudman i en härva med bluffakturor som omsatte över 50 miljoner kronor men som friades av Helsingborgs Tingsrätt.

Härvan med bluffakturor handlar om ett företag som var registrerat i Bjuv och som sände ut fakturor om påstådd marknadsföring till småföretagare och där 37-åringen pekats ut som huvudman.

Företaget drog på sig 450 anmälningar från småföretagare som hotats med stämning eller anmälningar till myndigheter om de inte betalade fakturorna.

Åklagaren väckte åtal som grundade sig på 40 av anmälningarna.

I tingsrättens dom slogs det fast att flera av de småföretagare som stod som målsägande verkligen utsatts för grova bedrägerier eller försök till bedrägerier, men tingsrätten ansåg inte att det fanns tillräckliga bevis för att 37-åringen haft sådant inflytande i företaget att han kunde dömas för bedrägerierna trots att de anställda pekat ut honom som den som styrde verksamheten utan Helsingborgs tingsrätt friade mannen.

Åklagaren överklagade domen och idag hålls första förhandlingen i hovrätten och förhandlingarna kommer enligt planerna att pågå ända tills november.