LRF: "Ny köttmärkning döljer ursprung"

2:06 min

EU är på väg att införa nya regler för hur kött ska märkas så att konsumenterna vet varifrån det kommer. Men förslaget möter kritik.

EU-kommissionens nya förslag för ursprungsmärkning är för luddigt, anser svenska företrädare för både konsumenter, handel och köttproducenter. Däribland LRF:s ordförande Helena Jonsson.

– Ja vi har ju jobbat för en ursprungsmärkning, därför att det ligger i både i svenska bönders intresse och svenska konsumenters intresse och allt däremellan. Vi är besvikna därför att några av de alternativ EU föreslår är egentligen inte en ursprungsmärkning, utan snarare att man döljer ursprung, eller gör det mer oklart.

Med det EU förespråkar, vad är det man inte får veta?
– Då får man inte veta om kalven, smågrisen eller killingen är född i ett land och transporterat till ett annat och uppfött och slaktat där.

I december ska EU besluta hur kött från gris, fågel, lamm och get ska ursprungsmärkas, något som många konsumenter tycker är viktigt. Men EU:s  regler riskerar att bli alltför otydliga, enligt flera organisationer som företräder både lantbruket, handeln och konsumenterna.

Enligt förslaget ska visserligen stå var djuret är uppfött och slaktat, men med så få detaljer att det är möjligt att föda upp djur i ett land och sedan transportera det till ett annat för slakt.

Eftersom regler för djurskydd varierar mellan olika EU-länder, liksom regler för transporter och slakt, så är det i konsumenternas intresse att få en tydlig ursprungsmärkning, skriver de svenska organisationerna i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet.

Enligt dem har EU-kommissionen lyssnat till den internationella köttbranschen och därför lagt ett förslag som undviker en detaljerad ursprungsmärkning:

– Ja det är för att förenkla för köttindustrin i Europa. Men då ska man veta att de svenska slakterierna vill inte ha den typen av märkning. Vi har väldigt hög djuromsorg och vi har bra djurskydd och också smittskydd. Och då ligger det i vårt intresse att faktiskt få tala om det för konsumenterna.

Annika Digréus
annika.digreus@sverigesradio.se