Kronoberg

Ökning av fallolyckor i länet

1 100 personer över 65 år i Kronobergs län fick vårdas på sjukhus förra året för fallskador. På tio år har antalet fall ökat med 53 procent bland män och 22 procent bland kvinnor.

Störst ökning av antalet skadade i fallolyckor i länet har skett i Växjö, Alvesta och Lessebo kommuner. Det visar statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Varje år dör cirka 1500 personer i landet till följd av en fallolycka, det vill säga ungefär fyra personer varje dag.