Gotländska killars betyg i nian hamnar under riksgenomsnittet

De gotländska killarnas betyg ligger under riksgenomsnittet, medan de gotländska flickorna har högre betygsprestationer än tjejerna i riket. Det visar statistik från Skolverket.

Killarna som i våras gick ut nionde klass fick en rekordstor betygshöjning. Det rör sig om den största förbättringen så långt tillbaka man kan jämföra, det vill säga 1998, enligt Skolverkets statistik.

Men de gotländska killarnas betyg ligger under riksgenomsnittet.

Däremot har de gotländska flickorna fått betyg som är högre än riksgenomsnittet för tjejer.

I riket ökade killarnas meritvärde med 2,6 poäng till 202,1 poäng. De gotländska grabbarna i årskurs nio hade ett genomsnittligt meritvärde på 196,2.

Tjejerna på Gotland hade 228,7 i genomsnittligt meritvärde, att jämföra med flickornas rikssiffra 224,0.

Men som helhet har den nya, mer fingradiga betygsskalan A-F, inte påverkat niondeklassarnas slutbetyg särskilt mycket. Såväl meritvärdet som andelen gymnasiebehöriga ligger relativt konstant, visar Skolverkets statistik.