Debatt om omskärelse på pojkar

12 min

Idag samlas de nordiska barnombudsmännen och barnläkare i Oslo för att diskutera omskärelse av pojkar utan medicinsk grund. Hör debatt mellan Ingemar Engström, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik som tycker att pojkar själva borde få bestämma om de ska bli omskurna eller inte. De medicinska riskerna kan i värsta fall innebära allvarliga skador och i extrema fall dödsfall, menar han. Men Peter Borenstein, rabbin och professor i neurologi menar att riskerna är mycket små och att det istället finns medicinska fördelar med omskärelse.