Är skolan den stora valfrågan?

4:55 min

I dagens Ring P1 var ett av de dominerande ämnena skolan. Eva ringde in och tyckte att klasserna är alldeles för stora, hennes barnbarn går i en klass med 49 elever.

Hur mår den svenskan skolan i dag?

Minska skolklasserna, ta bort delar av administrationen och utbilda tusen nya lärare, det vill Socialdemokraterna göra. Totalt vill de höja utgifterna för skolan med cirka fyra och en halvmiljard.

Det berättar partiledare Stefan Löfven för SVT när han konkretiserar delar av Socialdemokraternas skolsatsning som presenteras i sin helhet nästa vecka.

Men Lärarförbundet är inte nöjda. Ordförande Eva-Lis Sirén undrar varifrån lärarna ska komma, inom sju år kommer det saknas 43 000 lärare enligt Lärarförbundet.

Och det dröjde inte länge innan utbildningsminister Jan Björklund bemötte Socialdemokraternas skuggsatsning. Han menar att det saknas lärare och att satsningen därför inte är realistisk.

"Vi satsar i dag mer än sju miljarder mer varje år än när Socialdemokraterna satt i regering 2006." 

Och det är fler partier som vill satsa på skolan. Miljöpartiet fokuserar på läsning när de presenterar sitt skolpaket.

33 miljarder satsar partiet och i den summan ingår bland annat att höja lärarlönerna och att införa ett fempunktsprogram för en ökad läsförståelse.

Partierna har börjat kraftsamla för att hitta den stora valfrågan inför nästa år. Är det skolan? Behöver den svenska skolan förbättras och i så fall hur? Är det genom att öka läsförståelsen, minska klasserna eller på något helt annat sätt? Var med och debattera!