Irka Cederberg om registrering av romer

OBS 20131001

Att svensk polis registrerar romer är ingen nyhet. Förmodligen har sådan registrering pågått i några hundra år. I dag är registrering på etnisk grund olaglig. Under 1900-talet gjordes ett antal kartläggningar av "zigenare och tattare" med god hjälp av polis och sociala myndigheter. Det finns en tradition hos polismyndigheten att hålla särskild uppsikt över romer, utgående från allehanda fördomar om dem.  I Jan Guillous famösa Rekordmagazinet 1986 intervjuades en polis i Malmö, Börje Lundquist, som "zigenarexpert". Han hävdade bestämt att "50 procent av alla zigenare är kriminella". Två kolleger till honom intervjuades i Kvällsposten, och hävdade att verkligheten var ännu värre än vad programmet utvisat. "Zigenarna bedriver en maffiaverksamhet som bygger på hot och våld", påstod de.

    Sedan dess verkar inte mycket ha hänt. Den fördomsfulla inställningen finns kvar hos polismyndigheten, kanske särskilt i Malmö, som har Sveriges största romska minoritet, uppemot 10 000 säger romerna själva.

       I Berlin inrättade Heinrich Himmler 1936 det rasbiologiska institutet efter svensk förebild. I Uppsala fanns redan sedan 1922 världens första rasbiologiska institut Syftet var att komma till rätta med "zigenarplågan" i Tyskland och att genom "vetenskaplig forskning" ge legitimitet åt nazisternas systematiska förföljelse av ”mindervärdiga raser”. I nazisternas kriminalpolitik skulle brottslingar inte betraktas som individer,  utan det var deras etnicitet och släktförhållanden  som var avgörande. De skulle ses  som ”skott och utväxter ur en stam”, som kriminalrådet Paul Werner uttryckte saken 1938.

      De ledande personerna på institutet, läkaren Robert Ritter och sjuksköterskan Eva Justin reste runt i Tyskland för att kartlägga och klassificera landets romska befolkning, där den största gruppen kallar sig sinter. Det gjordes noggranna kroppsliga undersökningar, bl a skallmätningar (vilket även företogs på institutet i Uppsala). Deras "rasbiologiska sakkunnighetsutlåtanden” överlämnades till polisen och låg till grund för en enkelbiljett till Auscwitz för nära 23 000 tyska romer och sinter.

       Den 16 december 1942 utfärdade SS-chefen Heinrich Himmler den slutgiltiga deportationsordern. Nu skulle alla zigenska barn i Tyskland  hämtas och  tillsammans med sina föräldrar föras till utrotningslägret Auschwitz-Birkenau.    I januari 1943 inleddes  deportationen av romer och sinter till det s k ”familjelägret för zigenare”,  ”Zigeunerlager”, i Auschwitz-Birkenau.

        Som tioåring hade de romska barnen Robert Reinhardt och hans lillasyster tvångsomhändertagits och placerats på det katolska barnhemmet Nardinihaus. För att slippa att direkt medverka i transporten till Auschwitz beslöt systrarna på barnhemmet att skicka barnen hem till föräldrarna.

       Efter bara två veckor kom Robert, som nu var 17 år, i hemlighet tillbaka till barnhemmet. Systrarna på Nardinihaus hade blivit hans fasta punkt i tillvaron.

       Robert hade träffat en romsk man som lyckats rymma från Auschwitz.  Nu ville han berätta om det fasansfulla han fått veta av denne om vad som väntade honom och hans familj i Auschwitz: de skulle dödas.  

      Men systrarna kunde ingenting göra. Robert var alltför ung för att klara sig ensam som flykting, ansåg de och han skickades hem till föräldrarna igen.

      Tre dagar senare kom ett kort till systrarna på Nardinihaus, avsänt från en postkupé längs järnvägen.  Robert skrev:

       ”Vi befinner oss under transport till koncentrationslägret. Jag vet vad som väntar oss; mina föräldrar vet ingenting. Tack än en gång för allt gott ni gjort mig. På återseende i himmelen! Er Robert.”

    Vi vet alltså det fasansfulla syftet med nazisternas registrering av romer. På senare år har flera länder i Europa, bl a Italien, beslutat om registrering av romer, även små barn. Antiziganismen växer oroväckande överallt, även i Sverige.

   Nu väntar vi på hur polisen ska förklara sitt syfte med sin olagliga registrering i Sverige. Vad har de tänkt göra med dem som registreras?