SKOLAN

Dataspelspedagogik kan hjälpa ADHD-elever

1:29 min

Behövs specialutformade läromedel för elever med exempelvis ADHD och DAMP? Frågan har blivit alltmer aktuell och nu har specialpedagogiska skolmyndigheten utrett saken.

Behövs specialutformade läromedel för elever med neuropsykologiska funktionsnedsättningar exempelvis ADHD och DAMP?

Svaret är både ja och nej, enligt Olle Palm som har gjort en utredning på uppdrag av specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Det kommer aldrig att göras ett läromedel där man kan säga att det passar alla med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Det handlar inte om någon homogen grupp, betonar Olle Palm och fortsätter:

– Man kan säga att om man gör specifika läromedel för en liten grupp med väldigt specifika behov så finns det också andra som kan ha nytta av det.

Olle Palm tror till exempel att man skulle vinna på att använda sig av mer datorbaserade läromedel och lära sig av datorspelens pedagogik då många med koncentrationssvårigheter ändå kan fokusera på datorspel.
Men överlag handlar det om tydlig layout och struktur, och det är viktigt att undervisningen kan anpassas, säger han.

– Om man ser till exempel på vad läroplanen säger om målen så ska eleverna lära sig kritiskt tänkande, forska själv, leta rätt på material där svaret på lite vagt definierade uppgifter kan finns. Då är det hopplöst för många av de här eleverna. Det är just sådana saker man har svårt med.

– Läromedlen kan hjälpa till så att de här eleverna kan få någorlunda samma möjligheter som andra att klara skolan helt enkelt. Annars blir man bortsorterad.

Hur menar du då?

– Ja, om man går ur skolan utan att ha klarat målen då har man svårare att klara sig vidare i livet. Ska man kunna vara en medborgare i samhället som ska ha samma möjligheter som andra så måste man klara skolan idag. Annars blir det mycket svårare senare i livet.