Lång kö till SFI i Trollhättan

1:32 min

Växande kö och svårt att få tag i behöriga lärare, så ser det ut på svenska för invandrare, SFI, i Trollhättan. Detta trots att det förväntat stora antalet flyktingar efter migrationsverkets beslut att ge alla syriska flyktingar permanent uppehållstillstånd, inte har hunnit nå området än.

– Vi har ju haft en period nu när de här ingångsgrupperna ökar väldigt markant. Etableringseleverna (flyktingar som anmäls via Arbetsförmedlingen reds.anm) ska vara inne hos oss inom en månad och det är en regel som vi kan leva upp till, än så länge, säger Astrid Sahlén, biträdande rektor på SFI Trollhättan.

Det är rast på SFI i Trollhättan och kön i cafeterian är lång, men inte lika lång som den till svenskakurserna. Enligt biträdande rektor Astrid Sahlén så går det än så länge, även om kön växer och det idag står det 120 personer i den. Större kö leder till större grupper, vilket kan öka stressnivån i klassrummet. Men stökigt blir det ändå inte enligt Astrid som också är lärare på SFI.

– Nej inte stökigt, det är ju vuxna människor. Men det är klart att som lärare kan man ju uppleva att man vill väldigt mycket och att man inte hinner ge så mycket som man vill till varje individ.

För att undvika problemen med stora klasser så har man skapat nya grupper, vilket i sin tur ökar lärarbehovet.

– Vi börjar få problem med att få lärare som är behöriga i svenska som andrapsråk. I framtiden kan man befara att det blir svårare eftersom det finns en brist på behöriga lärare i svenska 2.

Även om ökat tryck på SFI kan innebära en del praktiska utmaningar så vill inte Astrid Sahlén beskriva den stora kön som ett problem, tvärtom.

– Vi behöver ju dem i framtiden som arbetskaft. De ska känna sig välkomna.