Politik kan göra oss sämre på att räkna

1:29 min

Att ha bra räkneförmåga gör oss inte alltid bättre på att räkna. Inte om svaret på räkneuppgiften motsäger våra politiska värderingar. Det här hävdar författarna till en studie från bl a amerikanska Yale-universitetet.

Studien började med att man testade ungefär tusen amerikanska försökspersoners räkneförmåga, och sedan gav man dem en matteuppgift som handlade om hudkräm. De som hade bäst räkneförmåga hade också - föga förvånande - oftare rätt svar på hudkrämsuppgiften.

I nästa testomgång, däremot, fick de en matteuppgift som istället handlade om huruvida vapenlagar minskade brottslighet. Nu visade det sig att många räknade fel, och att de svar försökspersonerna fick fram istället passade deras politiska färg. Det intressanta var att ju bättre räkneförmåga de hade, desto oftare räknade de så att svaret passade deras politiska ståndpunkt.

Bland försökspersonerna med bäst räkneförmåga hade man 45 procentenheter större sannolikhet att räkna rätt om man höll med om svaret än om man inte gjorde det. Den skillnaden var nästan dubbelt så stor jämfört med hos dem som hade sämst räkneförmåga.

Nils-Eric Sahlin, professor i filosofi Vid Lunds Universitet, har också forskat på vad som påverkar hur vi tänker.

– En sak som de har lärt mig är att våra värderingar på olika sätt spelar mycket stor roll i hur vi tar till oss information

– Vi är inga logiska maskiner som kan räkna fram olika saker hur enkelt som helst, utan vad vi räknar fram är värdestyrt i väldigt stor utsträckning. Och vi måste ha koll på våra värderingar så att vi inte går fel.

Nils Eric Sahlin tycker att de resultat forskarna fått fram är intressanta, och går att generalisera till Sverige. Men han är kritisk till att studien bygger på forskarnas förutfattade meningar om hur tänkande går till, och han tycker att man inte kan förenkla komplicerade frågor på det här sättet.

Referens: Dan M. Kahan" Motivated Numeracy and Enlightened Self-Government" September 3, 2013