Bara romer och ingifta i register

1:57 min

Alla de tusentals personer som finns med i Skånepolisens omtalade register över romer är romer eller släkt med romer. Det beskedet fick Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden när den i dag besökte polisen i Lund.

– Man kan väl säga det att den här rubriken på registret ”Kringresande”, det måste ju rimligen syfta just på romer, säger Sigurd Heuman, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Är det ett etniskt register?

– Det finns ju helt klart etniska inslag i registret eftersom det bara handlar om romer och sådana som är ingifta, men om man slutligen kommer till den slutsatsen det får vi se när vi har tänkt igenom det lite mer.

Skånepolisen har tidigare sagt att registret upprättades för att utreda romska släktfejder i Staffanstorp. Men sen verkar registret ha fått ett vidgat användningsområde, menar Sigurd Heuman.

– Om polisen exempelvis griper romer i samband med någon brottslig verksamhet kan de gå in i det här registret för att se vilka släktingar eller vilka relationer de här romerna har till andra romer utan att det behöver ha något att göra med släktfejderna i Staffanstorp.

Sigurd Heuman ifrågasätter om alla de registrerade har kopplingar till brottslig verksamhet.

– Det här registret är så väldigt stort. Det är närmare 5 000 personer som är geografiskt spridda i Sverige. Dessutom är det på det sättet att de flesta av de här personerna som finns upptagna i det här registret, de är inte misstänkta om brott. Det finns ingen anteckning om det i registret och det ska det enligt lag finnas.

Det finns också många små barn i det här registret, på vilket sätt skulle de ha en koppling till brott?

– Det är väl så att när man talar om koppling till brottslig verksamhet så behöver det inte innebära att man i och för sig är kriminell. Utan det är att man vill få en bild över hur familjen kan se ut. Jag tror formellt sätt att det kan vara möjligt att i ett underrättelseregister ha med barn, men man vill naturligtvis veta varför det är just så i det här fallet, säger Sigurd Heuman.

Li Hellström
li.hellstrom@sverigesradio.se

Per Hagström
per.hagstrom@sverigesradio.se