Romregister kan ha lämnats till andra myndigheter

1:25 min

Skånepolisens register över romer kan ha lämnats ut till andra myndigheter i exempelvis migrationsärenden. Det uppger Sigurd Heuman, ordförande för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

– Vad vi diskuterade var hur det här registret kunde användas, och då nämndes som ett exempel att det skulle kunna användas i migrationsärenden, då någon söker uppehållstillstånd i Sverige, för att på det sättet få bekräftat rätta identiteten på den personen som söker uppehållstillstånd, säger Sigurd Heuman.

Sigurd Heuman var i går på ett andra besök hos Skånepolisen för att få ta del av mer information omkring polisens registrering av romer.

Efter mötet berättade han för Dagens Nyheter att registret kan ha använts även i migrationsärenden.

Sigurd Heuman anser att registret över romer har fått en utvidgad användning som är problematisk.

– Om ett register har ett visst ändamål från början, och sedan om man använder det för andra ändamål och kan det bli ett "bra att ha"-register som man inte riktigt vet vad det används till. Och det är inte acceptabelt.

– Jag tycker det är besvärligt därför att ändamålet med registret är att det skulle användas för att undersöka och kartlägga fejder mellan romska familjer. Om det används på detta sätt så tycker jag att det har blivit ett helt nytt ändamål. Och det tycker jag är ett problem, säger Sigurd Heuman.

I en debattartikel i Dagens Nyheter kräver nu också forskare i nätverket Romers och resandets historia i Norden att regeringen tillsätter en sannings- och försoningskommission.

Det behövs mer än isolerade forskningsinsatser och en vitbok med politiskt motiverade avgränsningar, skriver de.

Justitieminister Beatrice Ask sa förra veckan att hon vill invänta de utredningar som pågår.